Bli medlem

Välkommen med som medlem i Sund Kultur!

Medlemsavgiften för 2023 är 10€ och kan betalas in på Sund Kulturs kontonummer

FI87 6601 0001 0175 73.

Vänligen fyll i namn och adress i meddelanderutan.