Föreningen

Sund Kultur r.f. håller sitt årsmöte tisdagen den 21.05 kl. 17.30 på Knallen, Sund.

Stadgeenliga förhandlingar.

 

 

Syftet med föreningen är att arrangera kulturevenemang i Sund. Föreningen fungerar på frivillig basis. Sund Kultur rf är en takorganisation för fyra ideella föreningar i Sund. Dessa är:

Västra Sunds Marthaförening r.f.

Kastelholmsnejdens byalag r.f.

Tranviks hembygdsförening

Bomarsundssällskapet r.f.

 

 

Sund Kulturs styrelse 2023

 

Ordförande – Christina Nukala-Pengel

Vice ordförande – Margarita Andersson

Sekreterare – Sonja Berglund

Kassör – Michael Sölgén

 

Styrelsemedlemmar:

Gyrit Hagman

Arja Saarelainen

Lennart Karlsson

Eva Koskinen – Lindström , suppl.

Gerd Blomqvist , suppl.